7/19/2014

Art Kolektiv Kreativa: Drawings Exhibition vol 1.

Art Kolektiv Kreativa: Drawings Exhibition vol 1. – Kino Bosna (Old Cinema), Sarajevo

Drawings Exhibition "Drugi prostor" vol 1. - 19.7.2014, 20h @ Kino Bosna (Old Cinema) street Alipašina 19, Sarajevo - Support Local Artists!


Artists: Aida Herceg, Boris Hodak, Emir Osmić, Emir Kapetanović, Iris Begović, Mark Olzewski, Miljana Podovac, Nardina Zubanović, Nino Begić, Saša Peševski, Rikardo Druškić, and Taida Kusturica.

Video by: Sabrina Begović Ćorić and Kemal Mehmedović

Playlist by: Neene and Zlaja


Art Kolektiv Kreativa


Art Kolektiv Kreativa: Drawings Exhibition vol 1. – Kino Bosna (Old Cinema), Sarajevo
Art Kolektiv Kreativa: Drawings Exhibition vol 1. – Kino Bosna (Old Cinema), Sarajevo


Exhibited Artworks:
Surrealist Coffee Break, graphic drawing on paper, 27x18 cm,
Surrealist Coffee Break, pencil drawing on paper, 27x18 cm,

Spring Cannibalism, graphic drawing on paper, 47x34 cm,
Spring Cannibalism, pencil drawing on paper, 47x34 cm,Izložba Crteža “Drugi prostor”

Za medij Crteža, može se reći da je najintimnija likovna forma koja nastaje iz potencije cijelog bića.

Često spontano, samom ekspresijom unutarnje topografije umjetnik-ica linijom skicira, istražuje predmet svog zanimanja koji prije slikanja ili skulpturalne intervencije doživljava i oživljava kroz formu crteža.
Izložba “Drugi prostor” predstavlja prvi pokušaj iniciranja i postavljanja crteža u ozbiljnojoj formi, kroz eksperimentalni karakter poimanja samog medija, koji je zapostavljen i zaboravljen na našoj „kulturnoj sceni“ gdje, uzgred rečeno, u svom postajanju gubi svaki smisao istog.
Ova izložba je poziv na oživljavanje zaboravljene manuelne tehnike izražavanja u našem savremeno-modernom društvu kao i poziv za promjenu i pomjeranje postojećeg poretka! Intervenciju ovog tipa možemo vidjeti u video-radu "Kako sam prvi put izložio svoj rad" (2009) koji je sastavni dio izložbe; umjetnice/ka Sabrina Begović Ćorić i Kemala Mehmedovića koji opisuje njihov anti-politički stav prema renome institucijima, kao što su galerije i muzeji, čiji zidovi veći dio godine stoje prazni i neiskorišteni, a pri tome, umjetnici i stvaraoci nemaju pravo na te zidove.

Kao i obično, bezuslovno utočište stvaraoci nalaze u ne-galerijskom prostoru Kina Bosna, u kojem ovaj put zidovi služe zaista onome čemu trebaju da služe (da nose neku poruku i djela na sebi). U prostoru starog Kina Umjetnički Kolektiv Kreaktiva crtež uvodi na velika vrata scene, gdje će svi slučajni i namjerni prolaznici i posjetioci imati priliku vidjeti radove ovih umjetnika-ica. Interesantno je da ova izložba ima za karakter da osvježi ne samo (trivijalno rečeno) zidove nekog prostora, već i misao ka ponovnoj afirmaciji ove žive forme umjetnosti kao i referiranje na trenutno političku strukturu u umjetnosti.

Moramo prihvatiti činjenicu da svako izlaganje u prostoru Kina Bosna dobija i drugu dimenziju angažmana kao jednog vida radikalne kritike (ne)postojanja umjetnosti u BiH.

Tijesna povezanost politike, subjekta i umjetnosti, kreira novi horizont socijalne interakcije koji je nužno prepoznati da bi se kreiralo mišljenje. Prostor Kina Bosna nije prostor u kojem plovi samo sedma umjetnost, već i sve dimenzije umjetnosti koje re-artikulišu prostor sa velikim brojem umjetnika i aktivista koji nastoje naglasiti revitalizaciju i integrisati subkulturalnu ili alternativnu scenu, kao i kreiraje novog diskursa, sistema kulture i socijalne akcije u BiH.

Tematike i prizori su iz svakodnevnog života alternativne realnosti preživljavanja. Umjetnici-ice na različite načine crtaju svoje traume, želje, odnosno život.

Ono što bi se moglo izdvojiti kao spona ovog izlaganja je inicijativa i upornost Kolektiva Kreaktiva, umjetika-ica sa i bez prefiksom >afirmisan> da afirmišu i potaknu ne samo ovakav vid umjetnosti, već i djelovanja umjetnosti u redefinisanje stanja i statusa pragmatičnosti u svrhu stvaranja simbola novih značenja.

Autor teksta: Taida Kusturica, rođena u Sarajevu. Završila Akademiju likovnih umjetnostu u Sarajevu. Magistrirala u Beogradu. Na polju umjetnosti se bavi medijima: fotografija, video, crtež, teorija.


Photos by: Nejra Mulaomerović

artwork by: Rikardo Druškić i Saša Peševski


artwork by: Mark Olszewski

artwork by: Milena Podovac


artwork by: Taida Kusturica

artwork by: Taida Kusturica


artwork by: Nardina Zubanović
artwork by: Iris Begovićartwork by: Iris Begovićvideo work: "First time I exhibited my art" (2009) by: Sabrina Begović Čorić i Kemal Mehmedović